Rochus Aust

"Netzkarte (BSP)"

More
Netzkarte (BSP) / 2009 - Photo © Frank Vinken

Mischa Kuball

"PulsLicht"

More
„PulsLicht", 2007, Mischa Kuball - © Mischa Kuball

Maik and Dirk Löbbert

"Bergkamen setzt Maßstäbe"

More
Maik and Dirk Löbbert: Rünther Tor (Erich-Ollenhauer-Straße/Leibnizstraße) - Photo: © Maik und Dirk Löbbert

Rochus Aust

"subport bergkamen"

More
„subport bergkamen", Rochus Aust - © Frank Vinken

Andreas M. Kaufmann

"no agreement today, no agreement tomorrow"

More
[Translate to English:] no agreement today, no agreement tomorrow, 2004 - © Andreas M. Kaufmann

Birgit Hölmer

”Untitled”

More
”Untitled”, Birgit Hölmer - © Birgit Hölmer

Maik and Dirk Löbbert

"IMPULS-Bergkamen"

More
Maik and Dirk Löbbert: IMPULS-Bergkamen - Photo: © Maik and Dirk Löbbert